პროექტები

კომპანია ჯეო  ელექტრონს  განხორციელებული  აქვს სხვა და სხვა სიდიდის და სირთულის 300-ზე მეტი პროექტი. პროექტების ფარგლებში შესრულდა ელექტრო ქსელის პროექტირება და მშენებლობა;  ასევე მოხდა, ძველი ქსელების მაშტაბური რეაბილიტაცია. განხორციელდა სატრანსფორმატორო ქვესადგურების მონტაჟი და მათი გაშვება-გამართვის სამუშაოები. მოეწყო ძალოვანი კარადები, გამანაწილებელი ფარები, მეხამრიდი და დამიწების სისტემები, განათების სისტემები და ა.შ. განხორციელდა შიდა/გარე კაბელირება და აბონირება. განხორციელდა შესაბამისი მასალების და აპარატურის მიწოდება. პროექტების შესრულებისას, მუდმივად ტარდება ინსპექტირების და ტექნიკური ზედამხედველობის სამუშაოები. ასევე, მინდინარეობს შესრულებული პროექტების შემდგომი მომსახურების („Maintenance“) გაწევა.

ლისი დეველოპმენტი

პროექტის ფარლებში განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: მაღალი ძაბვის სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მოწყობა; მაღალი ძაბვის

დეტალურად »