ლისი დეველოპმენტი

პროექტის ფარლებში განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: