ეროსი მანჯგალაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 2022 წელი

თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმის ფარგლებში, განხორციელდა მანჯგალაძის ქუჩის სრულ პერიმეტრზე განხორციელდა ელექტრო მამარაგების ქსელის რეაბილიტაცია.

საჰერო ელექტრო გადამცემი ხაზების ნაცვლად მოესწო წისქვეშა საკაბელო ქსელი. დამონტაჟდა ახალი ელექტრო მოწყობილობები და განხორციელდა მოსახლეობის აბონირება.