“არქი საბურთალო” 2021 წელი

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა დაბალი ძაბვის შიდა და გარე ელექტრო ქსელის მოწყობა. ელექტო მოწყობილობის და აპარატურის მონტაჟი. აბონენტების ქსელთან მიერთება.