“არქი ვუდი” დიღმის მასივი 2019

პროექტის ფარგლებში მოეწყო მაღალი ძაბვის საკაბელო ქსელი. განხორციელდა სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მოწყობა. დაბალი ძაბვის ქსელზე შიდა და გარე დაკაბელება. აპარატურის და მოწყობილობების მონტაჟი. აბონენტების ქსელთან მიერთება.