“არბი ჯგუფი” წყალტუროს ქუჩა 2020 წელი

პროექტის ფარგლებში მოეწყო მაღალი ძაბვის საკაბელო ქსელი. განხორციელდა სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მოწყობა. დაბალი ძაბვის ქსელზე შიდა და გარე დაკაბელება. აპარატურის და მოწყობილობების მონტაჟი. აბონენტების ქსელთან მიერთება.