პროექტები

წელი
2016
პროექტის აღწერილობა: საჰაერო FTTB ქსელების მშენებლობა
ადგილმდებარეობა: ქალაქი თბილისი, ვეძისი
დამკვეთი: კავკასუს ონლაინი
წელი
2016
პროექტის აღწერილობა: მიწისქვეშა მაგისტრალური ქსელების მშენებლობა
ადგილმდებარეობა: დასავლეთ საქართველო (სენაკი-ფოთი)
დამკვეთი: PC MAX
წელი
2015
პროექტის აღწერილობა: მიწისქვეშა მაგისტრალური ქსელების მშენებლობა
ადგილმდებარეობა: დასავლეთ საქართველო (რიკოთი-სენაკი)
დამკვეთი: PC MAX
წელი
2015
პროექტის აღწერილობა: მიწისქვეშა მაგისტრალური ქსელების მშენებლობა
ადგილმდებარეობა: ქალაქი ბათუმი
დამკვეთი: PC MAX