ჩვენ შესახებ

 შპს „ჯეო ელექტრონი“ დაარსდა 2009 წელს.

დაარსების დღიდან კომპანია აქტიურად მოღვაწეობს კავშირგაბმულობის ქსელების მშენებლობის დარგში.

ჯეო ელექტრონი თავისი არსით, წარმოადგენს სისტემურ ინტეგრატორს.

კომპანიის ძირითადი მიმართულებებია:

   “ჯეო ელექტრონი B2B სფეროში პოზიციონირებს და თავისი არსებობის მანძილზე, მან  თავი დაიმკვიდრა, როგორც კლიენტებზე ორიენტირებულმა კომპანიამ, რომლის მუდმივ პრიორიტეტს წარმოადგენს ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა, სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაცია და ხარისხის მუდმივი კონტროლი.

   პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული გუნდი კლიენტებს სთავაზობს მომსახურების სრულ სპექტრს, რაც თავის თავში გულისხმობს დაპროექტებას, ყველა საჭირო მასალის და მარაგ-ნაწილების მიწოდებას და მშენებლობას.

   დღეისათვის, “ჯეო ელექტრონი  მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოში არსებულ თითქმის ყველა მსხვილ ინტერნეტ პროვაიდერთან და GSM ოპერატორთან.

დაგვიკავშირდი დღესვე,

            იპოვე სწორი გადაწყვეტილება!